SERVICIILE MIROTOP SURVEY


Suntem o echipa formata din 10 ingineri profesionisti, absolventi ai UTCB, facultatea de Geodezie.

Toate lucrarile noastre sunt executate cu echipamente profesionale si cu personal cu o calificare inalta in domeniu

Proiectele se bucura de precizie, calitate si diversitate


consultanta topografica
Serviciile noastre

• Planuri de situatie si amplasament;

• Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;

• Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate:dwg, dxf, etc.);

• Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel;

• Profile longitudinale si transversale;

• Planuri de amplasament pentru lucrari de constructii sau inginerie civila;

• Plan de situatie la platforme industriale;

• Ridicari topografice privind studiile arheologice;

• Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc.);

• Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor;

• Transmiterea cotelor in groapa de fundare;

• Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;

• Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia;

• Intocmirea profilelor longitudinale si transversale ale cailor de comunicatie;

• Trasare limite proprietate, in conformitate cu coordonatele avizate;

• Asistenta topografica de santier;

• Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri;

• Masuratori si determinari pentru calcularea volumelor de sapaturi, umpluturi;

• Nivelment geometric de inalta precizie;

• Consultanta de specialitate.

• Trasarea terenului - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate (bornarea terenului);

• Transpunerea pe teren a punctelor caracteristice cladirilor;

• Trasarea (bornarea) axelor constructiilor;

• Marcarea prin borne a retelei topografice de sprijin a santierului;

• Trasarea (bornarea) contururilor cladirilor in interiorul complexului;

• Trasarea (bornarea) axelor si punctelor de elevatie ale proiectului.


  • 0764798530
  • florin@mirotop.ro
  • Bucuresti : Precupetii Vechi Nr 50-52, Etajele 2-3 Ap 13-14