Cadastru si intabulare teren intravilan/extravilanActe necesare

1. Titlu de proprietate - Copie legalizata la notariat

2. Ordinul prefectului - Copie legalizata la notariat

3. Contract de vanzare-cumparare - Copie legalizata la notariat

4. Certificat de mostenitor - Copie legalizata la notariat

5. Sentinta civila ramasa definitiva si irevocabila - Copie conform cu originalul la judecatoria care a emis sentinta

6. Adeverinta pentru constructii - Original

7. Certificat de atestare fiscala - Original la primarie

8. Actele de identitate ale proprietarilor - Copie xerox

9. Certificat de sarcini(daca este cazul) - Copie xerox

Taxe OCPI

1. Regim normal - 120 RON

2. Regim urgenta - 600 RON

Onorariu si termen

1. Teren intravilan -> 1200 RON

2. Teren extravilan -> 1000 RON

Termen: 2 luni

Cadastru si intabulare apartamentActe necesare

1. Contract de vanzare-cumparare sau contract de construire - Copie legalizata la notariat

2. Proces verbal de predare-primire apartament - Copie legalizata la notariat

3. Contract de imprumut cu plata in rate(este necesara si dovada achitarii integrale a acestuia - Copie legalizata la notariat

4. Certificat de mostenitor - Copie legalizata la notariat

5. Sentinta civila ramasa definitiva si irevocabila - Copie conform cu originalul la judecatoria in circumscriptia careia se gaseste imobilul

6. Adeverinta din partea Asociatiei de Proprietari prin care sa se ateste adresa veche si trecerea imobilului pe noua adresa - Original

7. Certificat de atestare fiscala - Original

8. Actele de identitate ale proprietarilor - Copie xerox

Taxe OCPI

1. Regim normal - 120 RON

2. Regim urgenta - 600 RON

Onorariu si termen

1. Garsoniera -> 800 RON

2. Apartament 2 camere -> 800 RON

3. Apartament 3 camere -> 900 RON

4. Apartament 4 camere -> 1000 RON

Termen: 2 luni

Actualizare cu constructieActe necesare

1. Autorizatie de construire - Copie legalizata la notariat

2. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - Copie legalizata la notariat

3. Extras de carte funciara pentru informare - Original

4. Certificat de atestare fiscala - Original

5. Certificat de edificare a constructiei - Copie legalizata la notariat

6. Certificat de performanta energetica - Copie xerox

7. Documentatie cadastrala existenta - Copie xerox

8. Acte de proprietate - Copie xerox

9. Actele de identitate ale proprietarilor - Copie xerox

10. Releevele imobilului - Copie xerox

Taxe OCPI

1. Regim normal - 60 RON + 0.005% din valoarea de impozitare a constructiei

2. Regim urgenta - (60 RON + 0.05%)x5

Onorariu si termen

1. Teren intravilan -> 1200 RON

2. Releveu -> 2 RON/mp

Termen: 2 luni

DezmembrareActe necesare

1. Extras de carte funciara pentru informare - Original

2. Certificat de urbanism(daca se dezmembreaza mai mult de loturi) - Copie legalizata la notariat

3. Documentatie cadastrala existenta - Copie xerox

4. Acte de proprietate - Copie xerox

5. Actele de identitate ale proprietarilor - Copie xerox

Taxe OCPI

1. Regim normal - 60 RON/Lot rezultat

2. Regim urgenta - 300 RON/Lot rezultat

Onorariu si termen

1. Teren intravilan -> 450 RON/Lot rezultat

2. Teren extravilan -> 450 RON/Lot rezultat

Termen: 2 luni

AlipireActe necesare

1. Certificat de urbanism - Copie legalizata la notariat

2. Extras de carte funciara pentru informare pentru fiecare imobil ce se alipeste - Original

3. Documentatii cadastrale existente - Copie xerox

4. Declaratie notariala de intrare in indiviziune - Original

5. Acte de proprietate - Copie xerox

6. Actele de identitate ale proprietarilor - Copie xerox

Taxe OCPI

1. Regim normal - 60 RON/Lot alipit

2. Regim urgenta - 300 RON/Lot alipit

Onorariu si termen

1. Teren intravilan -> 450 RON/Lot alipit

2. Teren extravilan -> Regim normal - 580 RON

3. Teren extravilan -> Regim urgenta - 680 RON

Termen: 1 luna

Avize tehniceActe necesare

1. Extras de carte funciara pentru informare - Original

2. Certificat de urbanism - Copie legalizata la notariat

3. Extras de carte funciara pentru informare pentru fiecare imobil ce se alipeste - Original

4. Documentatii cadastrale existente - Copie xerox

5. Declaratie notariala de intrare in indiviziune - Original

6. Acte de proprietate - Copie xerox

7. Actele de identitate ale proprietarilor - Copie xerox

Taxe OCPI

1. Regim normal - 100 RON

2. Regim urgenta - 1000 RON

Onorariu si termen

1. Teren intravilan -> 1000 RON

2. Teren extravilan -> Regim normal - 580 RON

3. Teren extravilan -> Regim urgenta - 680 RON

Termen: 1 luna

Ridicare topograficaActe necesare

1. Certificat de urbanism - Copie legalizata la notariat

2. Extras de carte funciara pentru informare pentru fiecare imobil ce se alipeste - Original

3. Documentatii cadastrale existente - Copie xerox

4. Acte de proprietate - Copie xerox

5. Actele de identitate ale proprietarilor - Copie xerox

Onorariu

1. Teren intravilan -> 1200 RON

2. Teren extravilan -> 1200 RON

Actualizare/Rectificare CadastruActe necesare

1. Declaratie notariala - Copie legalizata

2. Extras de carte funciara pentru informare pentru fiecare imobil ce se alipeste - Original

3. Documentatie cadastrala existenta - Copie xerox

4. Acte de proprietate - Copie xerox

5. Actele de identitate ale proprietarilor - Copie xerox

Onorariu

1. Teren intravilan -> 1200 RON

2. Teren extravilan -> 1200 RON

Trasari terenuriActe necesare

1. Plan de amplasament si delimitare al imobilului cu coordonate in sistem de proiectie Stereografic 1970 - Copie xerox

Onorariu si termen

1. Teren intravilan -> 100 RON/punct

Termen: Regim normal - 2 zile lucratoare

Termen: Regim urgenta - ziua in curs